تسهیل صادرات: تسهیل روند صادرات به کشورها از طریق ارائه برنامه های جامع و یا پیداکردن شریک های تجاری

انجام صادرات: انجام صفر تا صد صادرات کالاهای بازرگانی

ایجاد پلن های بازرگانی:  نگارش کلیه برنامه های بازرگانی من جمله personal plan، business plan، marketing plan، financial plan

 مشاوره در امور صادرات کالا: مشاوره جهت توسعه صادرات کالاهای بازرگانی