خدمات حقوقی و قرارداد :

حقوقی:قبول کلیه دعاوی حقوقی

املاک و مستغلات: قبول کلیه دغاوی مربوط به املاک و مستغلات

قرارداد و مذاکرات: نگارش و ویرایش کلیه قراردادهای بین المللی و داخلی موافق آخرین استانداردهای اتاق بازرگانی بین المللی و همچنین انجام صفر تا ضد مذاکرات با طرف های قرارداد

عارضه یابی شرکت ها: یافتن عارضه ها و مفاسد احتمالی حقوقی شرکت های تجاری جهت پیشگیری از وقوع دعاوی و مشکلات در آینده

کیفری: قبول کلیه دعاوی کیفری

خانواده: قبول کلیه دعاوی خانواده

تجاری: قبول کلیه دعاوی تجاری، چک و سفته و بروات، lc و اعتبارات بانکی

ثبتی: قبول کلیه دعاوی مربوط به حوزه ثبت املاک و اسناد

بانکی: قبول کلیه دعاوی بانکی

شهرداری:  قبول کلیه دعاوی مربوط به شهرداری ها، کمیسیون های شهرداری

مهاجرت: انجام کلیه فرایند مربوط به مهاجرت و ویزای تحصیلی و سرمایه گذاری و ورزشی و ...